Atjanots Feb 10, 2024
Noteikumi un nosacījumi
1. Noteikumu pieņemšana
Izmantojot mūsu Pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Noteikumiem un piekrītat tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumus.
2. Pakalpojumu pieejamība
2.1. Mēs cenšamies nodrošināt saviem lietotājiem pēc iespējas labākus pakalpojumus, tomēr mēs negarantējam 100% mūsu Pakalpojumu darbības laiku. Var būt gadījumi, kad mūsu Pakalpojumi nav pieejami apkopes, atjauninājumu vai citu neparedzētu apstākļu dēļ. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas šādas nepieejamības dēļ.
2.2. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuras to daļas) darbību.
3. Lietotāja atbildība
3.1. Jūs esat atbildīgs par attēlu un citu materiālu saturu, ko augšupielādējat mūsu Pakalpojumos. Jums ir jānodrošina, lai jebkurš jūsu ievietotais saturs nepārkāpj nekādus likumus vai trešo personu tiesības.
3.2. Mēs neatbalstām, neatbalstām, nepārstāvam un negarantējam nekāda mūsu Pakalpojumos ievietotā satura vai paziņojumu pilnīgumu, patiesumu, precizitāti vai uzticamību, kā arī neatbalstām nekādus mūsu Pakalpojumos paustos viedokļus.
3.3. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādu atbildību, kas saistīta ar jūsu vai citu lietotāju augšupielādētā satura izmantošanu vai paļaušanos uz to, un mēs nepārprotami atsakāmies no jebkādas atbildības saistībā ar to.
4. Intelektuālā īpašuma tiesības
Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Pakalpojumiem un tajos publicētajiem materiāliem pieder mums vai mūsu licences devējiem. Šos darbus aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šādas tiesības ir aizsargātas.
5. Aizliegti izmantošanas veidi
Jūs varat izmantot mūsu Pakalpojumus tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumus:
  • jebkādā veidā, kas pārkāpj piemērojamos vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus.
  • jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks, vai kam ir jebkāds nelikumīgs vai krāpniecisks mērķis vai sekas.
  • lai augšupielādētu, mitinātu vai pārsūtītu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudošs, apmelojošs, nepieklājīgs, aizskarošs, uzmācīgs vai rasu vai etniski aizskarošs.
6. Konta drošība
Jūs esat atbildīgs par paroles, ko izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumiem, un par jebkādām darbībām vai rīcību, kas tiek veikta ar jūsu paroli, aizsardzību. Mēs iesakām lietot "spēcīgas" paroles (paroles, kurās izmantota lielo un mazo burtu, ciparu un simbolu kombinācija) savam kontam.
7. Izbeigšana
Mēs varam nekavējoties pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus.
8. Atbildības ierobežošana
Likumā atļautajā maksimālajā apjomā mēs neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, peļņas vai ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies tieši vai netieši, vai jebkādiem datu, lietošanas, nemateriāliem zaudējumiem, kā arī par jebkādiem datu, lietošanas, labas reputācijas vai citiem nemateriāliem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, to izmantošanu vai nespēju piekļūt Pakalpojumiem vai tos izmantot.
9. Šo Noteikumu izmaiņas
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus. Mēs paziņosim par jebkādām izmaiņām, publicējot jaunos Noteikumus savā tīmekļa vietnē un atjauninot datumu "Pēdējo reizi atjaunināts". Turpinot izmantot Pakalpojumus pēc tam, kad par šādām izmaiņām ir paziņots, jūs piekrītat šīm izmaiņām.
10. Piemērojamie tiesību akti
Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar tās jurisdikcijas likumiem, kurā ir reģistrēts mūsu uzņēmums, neņemot vērā tiesību normu kolīzijas noteikumus.
11. Sazinieties ar mums
Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@twibie.com.
Izmantojot mūsu Pakalpojumus, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis šos Noteikumus un nosacījumus un piekrītat tos ievērot.

Iemūžini. Dalies. Saglabā. Katrs mirklis neaizmirstams ar Twibie.

info@twibie.com

Valoda

© 2024 Twibie - Visas tiesības aizsargātas